ידוע לנו על ארנונה מאז התקופה הקולוניאלית, כאשר ניתן למדוד את עושרו של האדם לפי כמות הרכוש שבבעלותו. ארנונה אמנם יכולה ללבוש צורות רבות, אך בדרך כלל היא מוטלת בצורה של מס על שווי הנדל"ן. המס הוא בדרך כלל חובה על בעל הנכס ומחושב כמעט תמיד כחישוב ערך / זמן (שיעור מס). שיעור הארנונה, המכונה גם מכפיל או אבן ריחיים, הוא אחוז המתבטא במונחים עשרוניים ומכופל בערכו המשוער של הנכס לצורך קביעת חשבון המס. כדי לחשב את הארנונה המגיעה, הרשויות מחלקות 1,000 ב -2,500, או פי 1.5 משווי הנכס הכולל. כדי להשיג את הערך המשוער, מוכפל היטל הטחנה כדי לקבוע את הארנונה המגיעה. שיעור המס המורכב הוא שיעור המס הכולל שגובה הממשלה המקומית או רשות המסים הגובים ארנונה באזור מסוים. שיעור הארנונה לחינוך נקבע גם על ידי עירייה ותלוי בכמות התלמידים במערכת הלימודים ובסכום הכסף העומד לרשות מערכת החינוך.

בעוד שערכי נכס הם גורם חשוב במשוואת הארנונה

הקצאות שונות של ערכים יכולות להשפיע על הארנונה. לדוגמא, יש מדינות המחושבות את שווי השומה באופן שונה לפי סוג, והן עשויות להטיל שיעורי מס שונים על סוגים שונים של נכסים באזורים שונים של הארץ או העיר. ארנונה אינה תלויה בערך הנכס בפועל, בהתאם למדינה, לאזור ולעיר, אך לא בהכרח לפי שווי הנכס בפועל.

לדוגמא

נניח שמחוזות המס מחליטים שעליהם לגבות ארנונה של מיליון דולר, והערך המשוער של כלל הנכסים בקהילה מסתכם ב 100 מיליון דולר. סכום הארנונה הסופי מחושב על ידי הכפלת הערך של הערכת שווי BC בשיעור המס האפקטיבי המשוער של הערך המשוער של כל נכס בקהילה זו. זהו מדד לנטל המס הממוצע על עירייה, כלומר הסכום הממוצע של בעלי קרקעות שמשלמים מס על נכס מדי שנה.
כדי לקרוא עוד על מדידת נכסים לצורך ארנונה יש לבקר באתר surveyor10.co.il

ארנונה, המכונה גם שווי פרסום, מבוססת על ערך הנכס (אמיתי או אישי). סכום הנדל"ן המיסוי נקבע על ידי אחוז הערכים המשוערים של כלל הנדל"ן.

שווי השוק של הנכס אינו משפיע על השטר

אך הוא יכול להיות מושפע מגורמים אחרים כגון שיעורי ארנונה, ארנונה, מיסי מקרקעין ומסים אחרים. גורם נוסף שיש לקחת בחשבון הוא הפטור מארנונה, המוציא חלק מערך הנכס מהמיסוי ומפחית את נטל המס הכולל. לדוגמא, אם ערכי הנכסים עולים, אין זה אומר בהכרח שארנונה תעלה באותה אחוז. סוג הנדל"ן המועדף (מסחרי, תעשייתי, מגורים ומסחר) מוערך ומוערך בסכום מינימלי, למשל 1 דולר לדונם.

הארנונה מחושבת על ידי לקיחת הערך המשוער של הבית והכפלתו בשיעור המס שקבעה השלטון המקומי

לדוגמא, ארנונה תחושב אם הערכת השווי תחולקה ב 100% והמוצר מוכפל בשיעורי הארנונה. ניתן לחשב ארנונה גם בדרכים שונות, כמו למשל על ידי לקיחת הערכים המשוערים של בתים והכפלתם בשיעורי המס, בשיעור המס בו מדובר על מיסים, או במסים מקומיים.

משתמשים באותו סוג ניתוח

כדי לקבוע ארנונה על בתים קיימים ונכסים אחרים. השוואה מדויקת יותר של ארנונה בין מדינות חייבת לכלול גם השוואה בין נטל המס של סוגים שונים של נדל"ן, כגון נכסים למגורים, מסחר, תעשייה וריקות. למגרשים פנויים יהיה ערך אומדן נמוך יותר מאשר מגרשים דומים ומשופרים ולכן ארנונה נמוכה יותר. חישוב שיעור הנדל"ן והשיעור האפקטיבי שימושי מכיוון שהוא מספק שיטה להשוואת נטל מיסוי הנדל"ן בהתבסס על מספר הדונמים של נדל"ן לא מפותח וכמות הקרקע הפנויה למדינה.

הארנונה מחושבת על ידי לקיחת מס הטחנה והכפלתו בערך המשוער של נכס הבעלים

הערך מושם על הנכס לצרכי מס ומשמש בסיס לחלוקת נטל המס. בסיס המס הוא הערך המופיע בחשבון ארנונה המחושב מבסיס המס של ארנונה במדינה. ניתן לחשב את הארנונה בשתי דרכים: (1) בשיעור מיסוי טחנה מוכפל בערך משוער לכל נכס, או (2) בשיעור מס אפקטיבי של 1.5%. ניתן לחשב את הארנונה גם כך או אחרת, למשל על ידי לקיחת מס הטחנה והכפלתו בערך המשכורת המשוערת.

Categories: Uncategorized